Styrelsen har följande utseende:
 
Helén Nilsson
Karin Nilsson
Lars Jennergren
Petra Rohlin
Christine Ehrlander
Ingvar Jacobsson
Andreas Andersson
 
Suppleant:
Peter Reinholdz
 
Ordförande är Petra Rohlin
Kassör är Ingvar Jacobsson
Sekreterare är Christine Ehrlander