Bakgrunden för föreningen är följande.
1989 startade ett projekt med namnet ”Landsbygd 90” som ett nätverk bl.a. i Färingtofta.
År 2000 ändades namnet till Färingtofta 2000. Fortfarande som nätverk. Verksamheten i dessa nätverken var att som opolitisk grupp arbeta för bygdens bästa. Under åren har bland annat drivits frågor som:
Rätning. breddning, ombyggnad samt asfaltering av vägen Färingtofta-Perstorp (Vägverkets nr 1863). Det var 140 personer i Färingtofta Församlingshem som fick igenom detta projekt.
Gruppbebyggelse i Tornsborg .
Snabb Internetuppkoppling genom bredbandslösning.
Dessa var bland de största frågorna som varit aktuella genom åren.
 
År 2007 kom EU med sitt ”Landsbygdsutvecklingsprogram” (LBU). Detta innebar att om ”Färingtofta 2000”-gruppen skulle kunna vara en part i detta utvecklingsarbete så måste sammanslutningen ändras från ett nätverk till en formell bildning av en förening. En förening kan söka bidrag för landsbygdsutveckling, det kan inte ett nätverk av enskilda personer.
 

Den 20/2 2008 samlades 19 personer i klubbhuset på Snälleröds idrottsplats för att bilda Fokus Färingtoftabygden. 16 personer samlades igen den 5/3 2008 för det formella bildandet av föreningen med val av styrelse, antagande av stadgar.

Rate this Content 1 Votes