Från "FIAERTHINGETOFTA" till FÄRINGTOFTA

 

Ortsnamnet Färingtofta härstammar från Vikingatiden, 800-1000-talet. Efterdelen -tofta visar på detta. Fördelen Färing- kan hänsyfta på ett mans namn eller terrängbetäckning. Första gången socknen nämns i skrift är 1356 och då hette den Fiaerthingetofta och år 1406 hade namnet ändrats till Faeringatofta.
Färingtofta har sedan medeltiden varit annexförsamling till Riseberga och sorterat under Herrevadskloster. Vid reformationen 1536 tillhörde alla gårdarna i Färingtofta by, 7 st., och de flesta gårdarna i hela socknen Herrevadskloster. De har sedan efter hand friköpts.
Gårdarna i byn genomförde "laga skifte" 1836-1840, men endast två av de sju gårdarna flyttades ut till sina nya ägor. De övriga flyttades inte och bildar i dag en unik klungby med kyrkan mitt i byn. Den 7 oktober 1855 ödelades delar av byn genom en stor eldsvåda och gårdarna 3 och 4 brann ned. De byggdes upp igen i tegel och skiljer sig därför från de andra gårdarna.

 


Färingtofta kyrka är från medeltiden,
men byggdes om på 1800-talet.

KYRKAN MITT I BYN

Färingtofta kyrka hälsar alla välkomna till gudstjänst och församlingsaktiviteter. Färingtofta kyrka är en medeltidskyrka, som på 1800-talet helt byggdes om och har sedan restaurerats och förändrats vid flera tillfällen. Riseberga-Färingtofta församling bildar tillsammas med Klippan och Ö Ljungby ett pastorat från den 1 januari 2014.

Gudstjänst firas i Färingtofta kyrka varannan söndag kl. 10. Andra gudstjänsttider kan förekomma. Församlingen bedriver barn och ungdomsverksamhet för olika åldrar dels i Färingtofta dels i Ljungbyhed.  Församlingskvällar ordnas också på båda platserna

 

 

 

Rate this Content 7 Votes